mgr Agnieszka Roman

Agnieszka Roman

Wykształcenie:

 • absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie - magister fizjoterapii;
 • studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu Pedagogiki Specjalnej – oligofrenopedagogiki;
 • studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w zakresie Przygotowanie pedagogiczne;
 • studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w zakresie Wychowania Fizycznego;
 • studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu Edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Doświadczenie zawodowe:

 • Sanatorium uzdrowiskowe „Wapienne”: rehabilitant – masażysta 1996 r;
 • Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy CARITAS w Gorlicach – zajęcia rehabilitacyjne z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną (1996-2013 r.);
 • Miejski Zespół Szkół nr 3 w Gorlicach – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz wychowania fizycznego (2003-2012r.);
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance - nauczyciel-wychowawca (1 rok);
 • Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach - nauczyciel przedmiotu rehabilitacja oraz podstawy fizjoterapii (1 rok);
 • GOPS, TPD i inne - prowadziłam zajęcia rehabilitacyjne współpracując z różnymi jednostkami samorządowymi oraz w ramach realizacji różnych projektów;
 • Gminne Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Ropie - zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach - zajęcia rehabilitacyjne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (2010/2011r. oraz od 2013r.);
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach.

Kursy:

Szkolenia, warsztaty:

Hobby:

 • turystyka;
 • fitness.