Kinezyterapia

kinezyterapiaKinezyterapia czyli leczenie ruchem (inaczej gimnastyka lecznicza, usprawniająca, ćwiczenia).

Jedną z podstawowych metod pracy w kinezyterapii jest indywidualna praca z pacjentem, która ma za zadanie m.in. naukę czynności lokomocji oraz pionizowanie pacjenta leżącego.

Indywidualna praca z pacjentem w nowoczesnej rehabilitacji polega przede wszystkim na stosowaniu metod kinezyterapeutycznych zaliczanych do specjalistycznego sposobu aplikowania ruchu. Metody te wykorzystują specyficzne techniki, stworzone w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii oraz biomechaniki.

W naszym gabinecie wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie w pracy następującymi metodami:

Inną grupą ćwiczeń wchodzącą w skład kinezyterapii są:

 • ćwiczenia bierne (wykonywane przez terapeutę);
 • izometryczne (czynne napinanie mięśni);
 • czynno-bierne (ruch wykonany biernie, a pacjent czynnie rozluźnia mięśnie);
 • samowspomagane (pacjent wspomaga pracę osłabionych mięśni);
 • w odciążeniu (wykonywane przy odciążeniu ćwiczonego odcinka);
 • czynne;
 • oddechowe.

Wszystkie te zabiegi z zakresu kinezyterapii mają zastosowanie w leczeniu schorzeń ortopedycznych i neurologicznych jak również po świeżych urazach i adresowane są zarówno do dzieci jak i dorosłych w oparciu o wszystkie jednostki chorobowe, z zachowaniem zasady wskazań i przeciwwskazań do tego typu zabiegów.

Kinezyterapia najczęściej stosowana jest:

 • w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu;
 • w zespołach bólowych kręgosłupa;
 • po udarach mózgu;
 • po zawale serca;
 • w niektórych chorobach układu oddechowego;
 • w chorobach reumatoidalnych;
 • po zabiegach operacyjnych w jamie brzusznej;
 • przed porodem.

Kinezyterapia może być stosowana, jako podstawowa i jedyna forma leczenia (np.: w zachowawczym leczeniu wad postawy, bóle krzyża lub jeżeli choroba wymaga leczenia operacyjnego), może być prowadzona zarówno w okresie przedoperacyjnym jak i po zabiegu.

kinezyterapiaStosowanie kinezyterapii umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, przywrócenie prawidłowej mechaniki, ułatwia wystąpienie procesów kompensacji kierowanej, zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych (np.: zespoły bólowe kręgosłupa) lub przywraca już utracone (np.: kontrola nerwowo-mięśniowa), umożliwia prawidłowy przebieg procesów przebudowy tkanek po urazach i operacjach, przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania, które mogą wynikać z długiego unieruchomienia.

Ćwiczenia są podstawą w leczeniu narządu ruchu. Efekt terapeutyczny zależy od doboru ćwiczeń, dlatego muszą być dobrane indywidualnie do pacjenta i prawidłowo wykonywane. W naszej terapii stosujemy indywidualną pracę z pacjentem wraz z samodzielnym wykonywaniem przez Niego ćwiczeń w domu.

Kinezyterapię prowadzimy w gabinecie oraz w domu pacjenta, zarówno jako samodzielny zabieg, jak też jako jeden z elementów pakietu zabiegów.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż profesjonalna rehabilitacja może być dużym obciążeniem finansowym, dlatego tak dobieramy metody pracy jak i częstotliwość spotkań, aby każdy pacjent był w stanie osiągnąć maksymalny dla siebie poziom sprawności.